Twój koszyk jest pusty!
cat_title

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego meblelite.pl

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest P.P.H.U. Magnat Michał Suder, 32-051 Wielkie Drogi 358, wpisany w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina pod numerami: NIP: 944 204 73 22, REGON: 120103230 (dalej także jako: P.P.H.U. Magnat).
 2. Sklep internetowy działa pod adresem internetowym strony głównej: www.meblelite.pl.
 3. Adres korespondencyjny do wysyłki lub zwrotów zakupionych towarów: P.P.H.U. Magnat, 32-051 Wielkie Drogi 358,
 4. Sklep prowadzi działalność i realizuje zamówienia jedynie na terenie Polski i w jej granicach.
 5. Oferty handlowe, zamówienia, pytania proszę kierować na adres korespondencyjny właściciela sklepu internetowego, lub na adres poczty e-mail zawarty na stronie głównej sklepu internetowego.

§ 2

Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.meblelite.pl.
 2. Sprzedawca – P.P.H.U. Magnat Michał Suder, 32-051 Wielkie Drogi 358, NIP: 944 204 73 22, REGON: 120103230, KRS: 7713/2005.
  1. Klient (Zamawiający, Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości pranej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia lub rejestracji w serwisie internetowym Sklepu.
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Towar – produkty, których szczegółowe opisy zamieszczone są na stronach internetowych Sklepu i stanowiące ofertę zaprezentowaną na stronie internetowej sklepu oraz określone .
  4. Zamówienia – oferty zakupu Towarów składane przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.
  5. Cookies – pomocnicze pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji, w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, osobistych ustawień obsługi witryny, towarach dodanych do koszyka, ustawień sortowania, ostatnio oglądanych towarach. Sklep określa politykę prywatności związaną z wykorzystywaniem plików cookies w dokumencie „Polityka prywatności cookies” dostępnym na stronie sklepu.
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej: KC), zawarta przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 3

Oferta sklepu

 1. Informacje o towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 KC, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.
 2. Za pośrednictwem niniejszego sklepu firma P.P.H.U. Magnat prowadzi sprzedaż wysyłkową mebli i materacy, których opis znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 3. Towar zaprezentowany na stronie sklepu stanowi jedynie propozycję aranżacji mebli.
 4. Ceny produktów podane na powyższej witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Do każdego zakupionego towaru należy doliczyć koszt transportu. Cennik kosztów dostawy zamówionego towaru znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 6. Zdjęcia produktów są wyłączną własnością autorską P.P.H.U. Magnat. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie ich jest zabronione. Zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów produktów.

 

§ 4

Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać:

a) Za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Zamówienia w tej formie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

b) Za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez przesłanie zamówienia na adres: e-mail: krakow@meblemagnat.pl. Zamówienia w tej formie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

c) Za pośrednictwem faksu, poprzez przesłanie zamówienia pod numer fax: 12 276 25 81. Zamówienia w tej formie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

d) Telefonicznie pod nr tel. kom.: + 48 602 494 215. Zamówienia w tej formie można składać w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

 1. Warunkiem uznania złożenia zamówienia za skuteczne i ważne w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt. 1 a Regulaminu jest poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza znajdującego się na stronie sklepu, naciśnięcie klawisza umieszczonego poniżej formularza zamówienia i skuteczne zarejestrowanie na stronie sklepu.
 2. Warunkiem uznania złożenia zamówienia za skuteczne i ważne w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt. 1 b,c,d jest podanie w treści zamówienia: imienia i nazwiska Kupującego-Zamawiającego; dokładnego adresu Kupującego-Zamawiającego; adresu poczty elektronicznej Kupującego-Zamawiającego; numeru telefonu Kupującego-Zamawiającego; dokładnie określony adres dostawy, jeżeli ten adres różni się od adresu Kupującego-Zamawiającego.
 3. Podczas pierwszego momentu składania zamówienia Kupujący, będący konsumentem, jest zobligowany poinformować Sprzedającego, czy wyraża zgodę na obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami, które mogą powstać m.in. w czasie realizacji zamówienia lub mogą być związane z modyfikacją zamówienia lub towaru.
 4. W przypadku niepoprawnego lub niepełnego wypełnienia formularza zamówienia lub złożenia zamówienia bez wymaganych danych – Sprzedający uznaje, że zamówienia nie zostało złożone w sposób poprawny i nie jest zobligowany do jego realizacji.
 5. W przypadku podania innego adresu dostawy niż adres Kupującego-Zamawiającego, należy w treści zamówienia wyraźnie zaznaczyć inny adres dostawy poprzez wpisanie go drukowanymi literami.
 6. W przypadku zmiany danych Kupującego lub Zamawiającego, a w szczególności jego adresu lub adresu dostawy, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: krakow@meblemagnat.pl.
 7. Dane osobowe udostępnione przez Kupujących i Zamawiających towary w sklepie sprzedającego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Sprzedający zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione dane jedynie w celu realizacji zamówienia, a także zobowiązuje się nie wykorzystywać ich w innych celach, w szczególności celach marketingowych.
 8. W przypadku kontaktu telefonicznego Zamawiającego ze Sprzedawcą, w sprawie zawieranej umowy, Sprzedający nie pobiera od Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat związanych z rozmowami telefonicznymi.
 9. Sprzedający, przekaże Kupującemu, będącemu konsumentem, wszystkie informacje dotyczące cech i rodzaju towaru, a także sposobu zawarcia transakcji, reklamacji towaru oraz praw do odstąpienia od umowy, w wersji papierowej, a za zgodą tego Kupującego na innym trwałym nośniku.
 10. Po dokonaniu ostatecznego złożenia zamówienia Sprzedający, przekaże Kupującemu, będącemu konsumentem, dokument zawartej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia, w formie pisemnej, a za zgodą tego Kupującego na innym trwałym nośniku.

§ 5

Wysyłka i dostawa towaru

 1. Sprzedający realizuje zamówienia w dni robocze. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedający, zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu rzeczy bez wad, a także zobowiązuje się przestrzegać reguł kodeksu dobrych praktyk, których pełny tekst został ujęty w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Sprzedający przekaże towar kurierowi, w celu realizacji zamówienia w terminie do 24 godzin od chwili zaksięgowania przelewu za zakupiony towar, lub w terminie do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia przy wyborze opcji zapłaty za pobraniem.
 4. W przypadku zamówienia materacy sprężynowych Sprzedający przekaże towar kurierowi w celu realizacji zamówienia w terminie do 48 godzin od chwili zaksięgowania przelewu za zakupiony towar lub w terminie do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia przy wyborze opcji zapłaty za pobraniem.
 5. Zamówione towary zostaną przekazane do wysyłki firmie kurierskiej DHL. Wysyłka realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas potrzebny firmie kurierskiej na doręczenie towaru to 1 dzień roboczy. Doręczenie przesyłki w której skład wchodzi materac to 1-2 dni roboczych. Godziny dostawy przesyłek 9.00-18.00 uzależnione są od danego regionu kraju, oraz możliwości dostarczenia przesyłki przez kuriera. W sporadycznych przypadkach, niezależnych od Sprzedającego, zakupiony towar może być dostarczony z opóźnieniem 1 lub 2 dniowym.
 6. Odbiór towaru w sklepie w salonie firmowym w Krakowie ul. Zakopiańska 56. Odbiór towaru możliwy jest po uprzednim kontakcie telefonicznym. Wszystkie łóżka i najprostsze materace piankowe wystawiane na naszych aukcjach dostępne są od ręki na miejscu, również w większych ilościach. Materace sprężynowe, oraz wielowarstwowe piankowe produkowane są na bieżąco, przed odbiorem osobistym takiego materaca prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności materaca na magazynie.
 7. Ustalenie przyczyn opóźnienia i sprawdzenie na jakim etapie znajduje się towar w doręczeniu przez firmę kurierską jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny Kupującego z oddziałem firmy kurierskiej, lub zlokalizowanie przesyłki za pomocą serwisu www.dhl.com.pl.
 8. Kupujący dostaje sms z numerem przesyłki w dniu jej nadania.
 9. Formularz odstąpienia od umowy.

 

§ 6

Płatność

 1. Płatności za zamówione towary Kupujący może dokonać w formie przedpłaty na konto Sprzedającego lub dokonanie płatności u kuriera przy odbiorze towaru.
 2. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy P.P.H.U. Magnat Michał Suder, 32-051 Wielkie Drogi 358 w Skawinie o numerze: BANK ING PL 84 1050 1445 1000 0090 3006 6675
 3. W tytule wpłaty Kupujący jest zobowiązany wskazać numer transakcji lub towar, którego dotyczy płatność.

 

§ 5

Zwrot towaru

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, może bez podania przyczyny odstąpić od złożonego zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedającemu w terminie 14 dni.
 2. Termin 14 dni, określony w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w którym Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy rozpoczyna swój bieg:

a) od objęcia w posiadanie przez Zamawiającego, będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią rzeczy (inną, niż kurier), stanowiącej przedmiot zamówienia – w przypadku, gdy zamówienie dotyczy rzeczy;

b) od objęcia w posiadanie przez Zamawiającego, będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną, niż kurier), ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający, będący jednocześnie konsumentem może złożyć:

a) na formularzu, którego wzór jest udostępniony za pośrednictwem poniższego linka;

b) za pośrednictwem drogi elektronicznej, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego;

c) przez wypełnienie aktywnego formularza online na stronie Sprzedającego.

 1. Sprzedający oświadcza, że oficjalną i jedyną stroną sklepu jest adres podany w § 1 pkt. 2 Regulaminu, a adres poczty e-mail, na który należy kierować oświadczenia to: krakow@meblemagnat.pl.
 2. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jest zachowany także w sytuacji, gdy oświadczenie zostało wysłane do Sprzedającego, przed upływem tego terminu.
 3. Sprzedający niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego – będącego jednocześnie konsumentem, przesyła na adres tego Kupującego potwierdzenie złożenia niniejszego oświadczenia zapisane na trwałym nośniku.
 4. Sprzedający, zwraca Kupującemu, będącemu jednocześnie konsumentem, koszty przesyłki jakie ten Kupujący poniósł w związku z wysłaniem zakupionego towaru, w wysokości odpowiadającej usłudze obejmującej zwykły sposób dostarczania rzeczy oferowany przez Sprzedającego.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, umowę uważa się za nie zawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony zdążyły już wyświadczyć, ulega zwrotowi. Zwrot powinien być niezwłoczny, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.
 6. W terminie określonym w punkcie poprzedzającym Sprzedający wyda Kupującemu przekazane kwoty pieniędzy przeznaczone na zakup zamówionego towaru.
 7. W przypadku braku określenia przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy- danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Kupującego środków, Sprzedający przekaże wpłacone środki na rachunek z którego otrzymał wpłatę.
 8. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.
 11. Kupującemu przysługuje uprawnienie do żądania bezpłatnej kopii spisanego protokołu odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.
 12. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

 

§ 6

Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego jednocześnie Konsumentem za niezgodność towaru z umową oraz za wady towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji producenta na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do każdego sprzedanego i dostarczonego produktu. Sprzedający udziela, na wszystkie towary ze sklepu, gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobą trzecią (inną niż przewoźnik).
 3. Kupujący, będący konsumentem, może według własnego wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej gwarancji lub wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi jest niezależne od uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne rzeczy sprzedanej Kupującemu, będącemu konsumentem, który w przypadku stwierdzenia takich wad, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Jednocześnie, Sprzedający informuje, że powyższe uprawnienia Kupującego są wyłączone, w przypadku niezwłocznej wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, które nie spowodują nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jednakże, uprawnienia Sprzedającego, wskazane w zdaniu poprzedzającym nie obowiązują w sytuacji, gdy rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedającego.
 5. Kupujący, będący konsumentem może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 6. Sprzedający ustosunkuje się do treści oświadczenia złożonego przez Kupującego zgodnie z § 6 pkt. 4 Regulaminu, w terminie 14 dni od odebrania tego oświadczenia. Brak stanowiska Sprzedającego poczytuje się za wyrażenie zgody na warunki przedstawione w oświadczeniu Kupującego.
 7. Reklamacje lub uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji zakupionego towaru należy zgłosić:

a) za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres firmy P.P.H.U. Magnat, 32-051 Wielkie Drogi 358;

b) za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: reklamacje@meblemagnat.pl – adres dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

c) telefonicznie pod numerem: 12 276 25 81 – numer dostępny w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 2. Zalecany wzór formularza reklamacyjnego jest dostępny na stronie internetowej sklepu, jednakże Sprzedający rozpozna każdą reklamację, wniesioną w formie pisemnej.
 3. W reklamacji należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Kupującego, dane zakupionego towaru, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie i oczekiwane działanie jakie ma podjąć Sprzedający.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie na wskazany przez Kupującego adres pocztowy.
 5. W przypadku Kupujących, będących konsumentami koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.
 6. Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej.
 7. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami, koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar pokrywa w całości zwracający. Odpowiada on również za właściwe zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, koszt przesyłki zostanie zwrócony Kupującemu.

 

§ 7

Realizacja zamówień na terenie Unii Europejskiej

 1. Sprzedający realizuje specjalne zamówienia zagranicznej dostawy towaru, na terenie całej Unii Europejskiej.
 2. W celu realizacji zamówienia na terenie Unii Europejskiej, Kupujący powinien złożyć specjalne zamówienie, które jest indywidualnie realizowane na zasadzie współpracy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Zamówienie na dostawę towaru na terenie Unii Europejskiej należy składać telefonicznie pod numerem: +48 604 506 646
 4. Zamówienie na terenie Unii Europejskiej realizuje się zgodnie z przepisami prawa polskiego, o ile nie pozostają one w sprzeczności z przepisami prawa Unii Europejskiej. W przypadku sprzeczności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej obowiązują przepisy prawa unijnego.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego Sprzedającego oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Kupujących ze Sklepu, w szczególności składanych za jego pośrednictwem zamówień i ich realizacją, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem spraw, w których Kupujący jest jednocześnie Konsumentem.
 4. Właściciel sklepu- P.P.H.U. Magnat, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu nie spowodują naruszenia praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 5. O wprowadzonych zmianach Regulaminu Kupujący, którzy złożyli już zamówienia, zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Wszystkie znaki towarowe, wzory przemysłowe i inne składniki objęte ochroną prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej, zamieszczone na stronie www.meblelite.pl zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, w szczególności P.P.H.U. Magnat.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązują od dnia 25 grudnia 2014 roku. Jednocześnie, w dalszym ciągu obowiązują postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej do dnia 24 grudnia 2014 roku i dotyczą Kupujących, który złożyli zamówienia przed dniem 25 grudnia 2014 roku.